ปริมาณน้ำฝน 15 นาที


สถานี ชื่อสถานี code ตำบล อำเภอ จังหวัด ปี ดาวน์โหลด
28111 N.42 28111 เวียงสา น่าน 2558
73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา บ้านฝายกวาง ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา 2558
17181 บ้านแม่อีไฮ P.76 ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน 2551
17081 P.42 P.42 ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 2544
17181 บ้านแม่อีไฮ P.76 ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน 2005
07702 อ.เวียงแหง 07702 เวียงแหง เชียงใหม่
20111 น้ำปาย Sw.5A ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน
07341 P.25 ห้วยแม่กวง 07341 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
07391 สชป.1 P.1 วัดเกต เมือง เชียงใหม่
07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่