ความสัมพันธ์ของระดับน้ำสูงสุด


สถานี ปี ดาวน์โหลด
ลุ่มน้ำกก 2022
ลุ่มน้ำกวง 2022
ลุ่มน้ำทา 2022
ลุ่มน้ำน่าน 2022
ลุ่มน้ำปิง 2022
ลุ่มน้ำยม 2022
ลุ่มน้ำลี้ 2022
ลุ่มน้ำวัง 2022
ลุ่มน้ำวาง 2022
ลุ่มน้ำกก 2021
ลุ่มน้ำกวง 2021
ลุ่มน้ำทา 2021
ลุ่มน้ำน่าน 2021
ลุ่มน้ำปิง 2021
ลุ่มน้ำยม 2021
ลุ่มน้ำลี้ 2021
ลุ่มน้ำวัง 2021
ลุ่มน้ำวาง 2021
ลุ่มน้ำกก 2020
ลุ่มน้ำกวง 2020
ลุ่มน้ำทา 2020
ลุ่มน้ำน่าน 2020
ลุ่มน้ำปิง 2020
ลุ่มน้ำยม 2020
ลุ่มน้ำลี้ 2020
ลุ่มน้ำวัง 2020
ลุ่มน้ำวาง 2020
ลุ่มน้ำกก 2019
ลุ่มน้ำกวง 2019
ลุ่มน้ำทา 2019
ลุ่มน้ำน่าน 2019
ลุ่มน้ำปิง 2019
ลุ่มน้ำยม 2019
ลุ่มน้ำลี้ 2019
ลุ่มน้ำวัง 2019
ลุ่มน้ำวาง 2019
ลุ่มน้ำกก 2018
ลุ่มน้ำกวง 2018
ลุ่มน้ำทา 2018
ลุ่มน้ำน่าน 2018
ลุ่มน้ำปิง 2018
ลุ่มน้ำยม 2018
ลุ่มน้ำลี้ 2018
ลุ่มน้ำวัง 2018
ลุ่มน้ำวาง 2018
ลุ่มน้ำกก
ลุ่มน้ำกวง
ลุ่มน้ำทา
ลุ่มน้ำน่าน
ลุ่มน้ำปิง
ลุ่มน้ำยม
ลุ่มน้ำลี้
ลุ่มน้ำวัง
ลุ่มน้ำวาง