ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำปิง (PING RIVER) เชียงใหม่(Chiang Mai) เวลา
วันที่ 17 มกราคม 2565 วันที่ 18 มกราคม 2565 NEW วันที่19 มกราคม 2565
P.67 แม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่ P.67 แม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่ P.67 แม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่
ระดับ 3.8 (ม.) ปริมาณ 489 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 445 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.8 (ม.) ปริมาณ 489 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 445 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.8 (ม.) ปริมาณ 489 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 445 (ลบ.ม./วิ)
1:00 -1.19 2.34 1.52 10.80 -1.06 3.98 1.51 10.80 -1.08 3.70 1.54 13.08 1:00
2:00 -1.18 2.45 1.52 11.94 -1.06 3.98 1.52 11.94 -1.08 3.70 1.53 12.51 2:00
3:00 -1.17 2.56 1.53 12.51 -1.05 4.12 1.55 13.65 -1.08 3.70 1.52 11.94 3:00
4:00 -1.16 2.67 1.54 13.08 -1.05 4.12 1.57 14.79 -1.08 3.70 1.52 11.94 4:00
5:00 -1.15 2.78 1.54 13.08 -1.05 4.12 1.58 15.36 -1.08 3.70 1.53 12.51 5:00
6:00 -1.15 2.78 1.56 14.22 -1.06 3.98 1.57 14.79 -1.08 3.70 1.53 12.51 6:00
7:00 -1.14 2.89 1.55 13.65 -1.06 3.98 1.56 14.22 -1.08 3.70 1.53 12.51 7:00
8:00 -1.14 2.89 1.54 13.08 -1.05 4.12 1.54 13.08 -1.08 3.70 1.41 7.20 8:00
9:00 -1.13 3.00 1.51 11.37 -1.05 4.12 1.51 11.37 -1.08 3.70 1.34 4.82 9:00
10:00 -1.13 3.00 1.49 10.40 -1.05 4.12 1.50 10.80 -1.08 3.70 1.28 3.16 10:00
11:00 -1.12 3.14 1.48 10.00 -1.05 4.12 1.47 9.60 -1.08 3.70 1.32 4.16 11:00
12:00 -1.12 3.14 1.46 9.20 -1.05 4.12 1.46 9.20 -1.08 3.70 1.34 4.82 12:00
13:00 -1.12 3.14 1.46 9.20 -1.05 4.12 1.45 8.80 -1.09 3.56 1.37 5.81 13:00
14:00 -1.12 3.14 1.45 8.80 -1.05 4.12 1.43 8.00 -1.09 3.56 1.41 7.20 14:00
15:00 -1.12 3.14 1.44 8.40 -1.05 4.12 1.42 7.60 -1.08 3.70 1.43 8.00 15:00
16:00 -1.12 3.14 1.42 7.60 -1.05 4.12 1.40 6.80 -1.08 3.70 1.47 9.60 16:00
17:00 -1.11 3.28 1.42 7.60 -1.06 3.98 1.39 6.47 17:00
18:00 -1.11 3.28 1.43 8.00 -1.08 3.70 1.43 8.00 18:00
19:00 -1.11 3.28 1.43 8.00 -1.09 3.56 1.45 8.80 19:00
20:00 -1.10 3.42 1.45 8.80 -1.09 3.56 1.48 10.00 20:00
21:00 -1.09 3.56 1.46 9.20 -1.09 3.56 1.50 10.80 21:00
22:00 -1.08 3.70 1.47 9.60 -1.10 3.42 1.52 11.94 22:00
23:00 -1.08 3.70 1.48 10.00 -1.10 3.42 1.53 12.51 23:00
24:00 -1.07 3.84 1.50 10.80 -1.09 3.56 1.53 13.65 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)