สถิติระดับน้ำประจำเดือน (อ.ท.1-04)
ลำดับที่ สถานี เดือน ปีน้ำ แสดง Export to Excel
1 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
2 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
3 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
4 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
5 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
6 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
7 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
8 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
9 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
10 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
11 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
12 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
13 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
14 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
15 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
16 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
17 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
18 07801 บ้านสบวิน อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
19 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
20 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
21 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
22 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
23 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
24 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
25 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
26 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
27 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
28 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
29 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
30 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
31 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
32 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
33 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
34 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
35 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
36 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
37 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
38 07801 บ้านสบวิน อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
39 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
40 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
41 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
42 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
43 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
44 16331 W.15A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
45 16331 W.15A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
46 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
47 16022 อ.แจ้ห่ม อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
48 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
49 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
50 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
51 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
52 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
53 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
54 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
55 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
56 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
57 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
58 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
59 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
60 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
61 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
62 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
63 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
64 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
65 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
66 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
67 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
68 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
69 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
70 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
71 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
72 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
73 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
74 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
75 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
76 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
77 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
78 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
79 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
80 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
81 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
82 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
83 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
84 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
85 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
86 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
87 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
88 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
89 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
90 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
91 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
92 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
93 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
94 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
95 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
96 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
97 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
98 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
99 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
100 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
101 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
102 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
103 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
104 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
105 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
106 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
107 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
108 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
109 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
110 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
111 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
112 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
113 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
114 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
115 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
116 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
117 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
118 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
119 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
120 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
121 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
122 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
123 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
124 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
125 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
126 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
127 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
128 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
129 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
130 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
131 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
132 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
133 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
134 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
135 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
136 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
137 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
138 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
139 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
140 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
141 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
142 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
143 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
144 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
145 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
146 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
147 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
148 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
149 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
150 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
151 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
152 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
153 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
154 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
155 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
156 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
157 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
158 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
159 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
160 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
161 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
162 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
163 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
164 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
165 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
166 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
167 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
168 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
169 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
170 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
171 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
172 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
173 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
174 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
175 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
176 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
177 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
178 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
179 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
180 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
181 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
182 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
183 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
184 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
185 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
186 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
187 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
188 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
189 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
190 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
191 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
192 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
193 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
194 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
195 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
196 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
197 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
198 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
199 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
200 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
201 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
202 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
203 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
204 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
205 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
206 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
207 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
208 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
209 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
210 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
211 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
212 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
213 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
214 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
215 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
216 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
217 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
218 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
219 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
220 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
221 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
222 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
223 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
224 400111 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
225 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
226 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
227 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
228 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
229 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
230 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
231 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
232 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
233 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
234 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
235 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
236 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
237 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
238 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
239 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
240 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
241 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
242 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
243 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
244 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
245 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
246 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
247 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
248 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
249 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
250 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
251 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
252 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
253 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
254 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
255 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
256 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
257 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
258 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
259 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
260 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
261 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
262 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
263 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
264 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
265 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
266 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
267 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
268 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
269 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
270 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
271 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
272 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
273 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
274 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
275 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
276 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
277 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
278 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
279 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
280 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
281 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
282 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
283 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
284 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
285 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
286 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
287 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
288 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
289 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
290 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
291 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
292 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
293 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
294 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
295 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
296 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
297 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
298 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
299 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
300 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
301 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
302 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
303 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
304 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
305 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
306 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
307 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
308 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
309 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
310 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
311 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
312 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
313 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
314 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
315 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
316 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
317 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
318 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
319 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
320 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
321 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
322 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
323 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
324 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
325 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
326 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
327 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
328 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
329 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
330 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
331 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
332 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
333 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
334 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
335 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
336 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
337 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
338 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
339 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
340 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
341 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
342 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
343 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
344 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
345 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
346 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
347 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
348 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
349 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
350 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
351 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
352 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
353 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
354 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
355 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
356 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
357 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
358 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
359 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
360 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
361 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
362 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
363 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
364 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
365 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
366 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
367 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
368 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
369 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
370 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
371 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
372 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
373 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
374 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
375 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
376 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
377 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
378 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
379 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
380 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
381 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
382 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
383 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
384 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
385 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
386 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
387 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
388 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
389 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
390 070780 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
391 070770 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
392 070760 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
393 070810 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
394 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
395 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
396 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
397 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
398 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
399 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
400 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
401 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
402 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
403 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
404 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
405 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
406 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
407 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
408 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
409 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
410 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
411 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
412 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
413 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
414 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
415 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
416 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
417 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
418 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
419 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
420 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
421 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
422 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
423 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
424 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
425 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
426 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
427 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
428 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
429 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
430 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
431 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
432 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
433 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
434 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
435 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
436 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
437 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
438 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
439 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
440 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
441 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
442 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
443 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
444 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
445 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
446 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
447 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
448 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
449 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
450 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
451 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
452 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
453 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
454 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
455 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
456 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
457 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
458 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
459 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
460 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
461 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
462 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
463 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
464 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
465 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
466 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
467 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
468 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
469 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
470 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
471 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
472 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
473 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
474 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
475 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
476 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
477 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
478 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
479 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
480 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
481 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
482 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
483 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
484 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
485 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
486 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
487 16022 อ.แจ้ห่ม อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
488 080270 อ.แจ้ห่ม อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
489 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
490 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
491 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
492 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
493 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
494 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
495 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
496 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
497 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
498 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
499 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
500 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
501 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
502 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
503 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
504 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
505 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
506 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
507 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
508 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
509 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
510 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
511 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
512 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
513 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
514 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
515 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
516 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
517 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
518 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
519 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
520 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
521 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
522 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
523 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
524 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
525 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
526 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
527 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
528 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
529 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
530 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
531 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
532 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
533 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
534 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
535 080270 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
536 280331 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
537 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
538 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
539 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
540 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
541 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
542 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
543 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
544 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
545 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
546 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
547 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
548 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
549 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
550 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
551 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
552 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
553 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
554 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
555 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
556 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
557 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
558 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
559 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
560 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
561 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
562 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
563 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
564 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
565 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
566 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
567 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
568 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
569 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
570 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
571 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
572 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
573 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
574 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
575 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
576 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
577 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
578 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
579 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
580 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
581 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
582 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
583 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
584 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
585 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
586 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
587 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
588 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
589 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
590 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
591 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
592 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
593 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
594 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
595 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
596 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
597 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
598 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
599 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
600 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
601 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
602 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
603 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
604 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
605 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
606 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
607 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
608 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
609 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
610 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
611 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
612 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
613 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
614 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
615 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
616 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
617 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
618 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
619 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
620 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
621 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
622 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
623 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
624 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
625 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
626 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
627 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
628 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
629 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
630 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
631 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
632 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
633 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
634 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
635 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
636 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
637 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
638 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
639 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
640 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
641 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
642 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
643 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
644 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
645 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
646 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
647 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
648 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
649 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
650 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
651 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
652 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
653 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
654 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
655 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
656 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
657 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
658 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
659 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
660 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
661 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
662 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
663 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
664 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
665 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
666 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
667 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
668 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
669 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
670 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
671 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
672 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
673 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
674 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
675 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
676 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
677 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
678 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
679 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
680 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
681 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
682 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
683 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
684 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
685 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
686 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
687 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
688 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
689 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
690 080270 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
691 280331 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
692 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
693 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
694 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
695 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
696 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
697 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
698 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
699 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
700 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
701 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
702 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
703 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
704 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
705 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
706 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
707 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
708 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
709 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
710 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
711 080270 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
712 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
713 280331 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
714 400111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
715 400151 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
716 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
717 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
718 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
719 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
720 070760 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
721 070780 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
722 070770 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
723 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
724 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
725 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
726 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
727 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
728 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
729 070801 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
730 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
731 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
732 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
733 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
734 080270 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
735 280331 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
736 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
737 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
738 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
739 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
740 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
741 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
742 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
743 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
744 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
745 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
746 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
747 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
748 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
749 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
750 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
751 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
752 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
753 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
754 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
755 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
756 080270 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
757 280331 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
758 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
759 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
760 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
761 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
762 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
763 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
764 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
765 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
766 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
767 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
768 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
769 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
770 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
771 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
772 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
773 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
774 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
775 080270 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
776 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
777 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
778 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
779 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
780 280331 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
781 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
782 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
783 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
784 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
785 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
786 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
787 070780 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
788 070770 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
789 070760 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
790 070751 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
791 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
792 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
793 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
794 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
795 070801 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
796 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
797 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
798 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
799 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
800 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
801 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
802 400111 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
803 400151 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
804 160331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
805 160151 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
806 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
807 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
808 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
809 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
810 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
811 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
812 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
813 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
814 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
815 170181 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
816 070751 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
817 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
818 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
819 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
820 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
821 070751 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
822 170181 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
823 070801 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
824 070810 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
825 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560