×
คำอธิบายสีของข้อมูล

ข้าราชการ จำนวน 5 อัตรา

พนักงานราชการ จำนวน 14 อัตรา

ลูกจ้างประจำ จำนวน 12 อัตรา

ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 41 อัตรา