ระดับแม่น้ำปิงที่สถานี P.1 สะพานนวรัฐ
Ping river water level at Station P.1- Navarat Bridge, Chiang Mai (CCTV image)
(ภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิด)

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น.Home