ค้นหาระดับน้ำรายชั่วโมงสถานี:
ปี:
เดือน:P.67  แม่น้ำปิง  ปิง  ต.แม่แต   อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่

วันที่ เวลา ระดับน้ำ 4.00 (ม.) ปริมาณน้ำ 530 (ลม.ม/วิ)
18-12-2017 01.00 น.
18-12-2017 02.00 น.
18-12-2017 03.00 น.
18-12-2017 04.00 น.
18-12-2017 05.00 น.
18-12-2017 06.00 น. -0.67 3.20
18-12-2017 07.00 น.
18-12-2017 08.00 น.
18-12-2017 09.00 น. -0.67 3.20
18-12-2017 10.00 น.
18-12-2017 11.00 น.
18-12-2017 12.00 น. -0.67 3.20
18-12-2017 13.00 น.
18-12-2017 14.00 น.
18-12-2017 15.00 น.
18-12-2017 16.00 น.
18-12-2017 17.00 น.
18-12-2017 18.00 น.
18-12-2017 19.00 น.
18-12-2017 20.00 น.
18-12-2017 21.00 น.
18-12-2017 22.00 น.
18-12-2017 23.00 น.
18-12-2017 24.00 น.