ค้นหาระดับน้ำรายชั่วโมงสถานี:
ปี:
เดือน:P.67  แม่น้ำปิง  ปิง  ต.แม่แต   อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่

วันที่ เวลา ระดับน้ำ 4.00 (ม.) ปริมาณน้ำ 530 (ลม.ม/วิ)