ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำวัง (WANG RIVER) ลำปาง (Lampang) เวลา
วันที่ 21 ตุลาคม 2560 วันที่ 22 ตุลาคม 2560 NEW วันที่23 ตุลาคม 2560
W.10A บ้านดอนมูล เมือง ลำปาง W.1C สะพานเสตุวารี เมือง ลำปาง W.10A บ้านดอนมูล เมือง ลำปาง W.1C สะพานเสตุวารี เมือง ลำปาง W.10A บ้านดอนมูล เมือง ลำปาง W.1C สะพานเสตุวารี เมือง ลำปาง
ระดับ 6.60 (ม.) ปริมาณ 570 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.20 (ม.) ปริมาณ 640 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.60 (ม.) ปริมาณ 570 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.20 (ม.) ปริมาณ 640 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.60 (ม.) ปริมาณ 570 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.20 (ม.) ปริมาณ 640 (ลบ.ม./วิ)
1:00 1.95 60.50 0.52 31.60 2.23 82.55 0.92 66.00 1:00
2:00 1.95 60.50 0.51 30.80 2.23 82.55 0.93 67.00 2:00
3:00 1.95 60.50 0.50 30.00 2.23 82.55 0.94 68.00 3:00
4:00 1.95 60.50 0.50 30.00 2.22 81.70 0.95 72.00 4:00
5:00 1.95 60.50 0.50 30.00 2.22 81.70 0.95 69.00 5:00
6:00 1.95 60.50 0.50 30.00 2.22 81.70 0.97 71.00 6:00
7:00 1.95 60.50 0.50 30.00 2.21 80.85 0.98 72.00 7:00
8:00 1.95 60.50 0.50 30.00 2.21 80.85 0.98 72.00 8:00
9:00 1.95 60.50 0.50 30.00 2.21 80.85 0.98 72.00 9:00
10:00 2.04 67.20 0.50 30.00 2.21 80.85 0.98 72.00 10:00
11:00 2.29 87.65 0.50 30.00 2.21 80.85 0.99 73.00 11:00
12:00 2.29 87.65 0.50 30.00 2.21 80.85 0.98 72.00 12:00
13:00 2.29 87.65 0.50 30.00 2.21 80.85 0.98 72.00 13:00
14:00 2.29 87.65 0.50 30.00 2.21 80.85 0.98 72.00 14:00
15:00 2.29 87.65 0.50 30.00 2.21 80.85 0.97 71.00 15:00
16:00 2.27 85.95 0.50 30.00 2.22 81.70 0.97 71.00 16:00
17:00 2.28 86.80 0.50 30.00 2.21 80.85 0.97 71.00 17:00
18:00 2.28 86.80 0.53 32.40 2.21 80.85 0.96 70.00 18:00
19:00 2.27 85.95 0.59 37.20 0.96 70.00 19:00
20:00 2.27 85.95 0.68 44.40 0.96 70.00 20:00
21:00 2.26 85.10 0.75 50.50 0.96 70.00 21:00
22:00 2.26 85.10 0.82 56.80 0.96 70.00 22:00
23:00 2.25 84.25 0.87 61.30 0.96 70.00 23:00
24:00 2.24 83.40 0.90 64.00 1.03 77.00 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)