ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำวัง (WANG RIVER) ลำปาง (Lampang) เวลา
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 วันที่ 21 มิถุนายน 2561 NEW วันที่22 มิถุนายน 2561
W.10A บ้านดอนมูล เมือง ลำปาง W.1C สะพานเสตุวารี เมือง ลำปาง W.10A บ้านดอนมูล เมือง ลำปาง W.1C สะพานเสตุวารี เมือง ลำปาง W.10A บ้านดอนมูล เมือง ลำปาง W.1C สะพานเสตุวารี เมือง ลำปาง
ระดับ 6.60 (ม.) ปริมาณ 570 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.20 (ม.) ปริมาณ 640 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.60 (ม.) ปริมาณ 570 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.20 (ม.) ปริมาณ 640 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.60 (ม.) ปริมาณ 570 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.20 (ม.) ปริมาณ 640 (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.95 0.90 -0.48 0.75 1.18 1.54 -0.20 1.50 1.73 30.40 0.66 19.40 1:00
2:00 0.95 0.90 -0.48 0.75 1.18 1.54 -0.15 1.85 1.73 30.40 0.70 21.00 2:00
3:00 0.95 0.90 -0.49 0.73 1.18 1.54 -0.10 2.20 1.73 30.40 0.73 22.20 3:00
4:00 0.95 0.90 -0.50 0.70 1.18 1.54 -0.09 2.28 1.73 30.40 0.76 23.40 4:00
5:00 0.95 0.90 -0.52 0.65 1.18 1.54 -0.07 2.44 1.73 30.40 0.78 24.20 5:00
6:00 0.95 0.90 -0.53 0.63 1.18 1.54 -0.06 2.52 1.73 30.40 0.80 25.00 6:00
7:00 0.98 0.96 -0.55 0.58 1.28 2.32 -0.05 2.60 7:00
8:00 1.02 1.06 -0.56 0.55 1.36 3.88 -0.04 2.68 8:00
9:00 1.05 1.15 -0.57 0.53 1.44 6.20 -0.03 2.76 9:00
10:00 1.09 1.27 -0.57 0.53 1.51 8.82 -0.02 2.84 10:00
11:00 1.12 1.36 -0.58 0.50 1.59 12.98 -0.02 2.84 11:00
12:00 1.15 1.45 -0.59 0.48 1.63 16.05 -0.02 2.84 12:00
13:00 1.18 1.54 -0.61 0.43 1.67 19.45 -0.01 2.92 13:00
14:00 1.18 1.54 -0.62 0.40 1.68 20.30 0.00 3.00 14:00
15:00 1.18 1.54 -0.62 0.40 1.70 22.00 0.00 3.00 15:00
16:00 1.18 1.54 -0.63 0.38 1.71 24.80 0.03 3.45 16:00
17:00 1.18 1.54 -0.63 0.38 1.72 27.60 0.10 4.50 17:00
18:00 1.18 1.54 -0.63 0.38 1.73 30.40 0.17 5.55 18:00
19:00 1.18 1.54 -0.63 0.38 1.73 30.40 0.26 7.50 19:00
20:00 1.18 1.54 -0.63 0.38 1.73 30.40 0.34 9.50 20:00
21:00 1.18 1.54 -0.58 0.50 1.73 30.40 0.42 11.60 21:00
22:00 1.18 1.54 -0.46 0.80 1.73 30.40 0.49 13.70 22:00
23:00 1.18 1.54 -0.34 1.10 1.73 30.40 0.56 15.80 23:00
24:00 1.18 1.54 -0.26 1.32 1.73 30.40 0.61 17.40 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)