ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำยม (YOM RIVER) แพร่ (Phrae) เวลา
วันที่ 21 ตุลาคม 2560 วันที่ 22 ตุลาคม 2560 NEW วันที่23 ตุลาคม 2560
Y.20 บ้านห้วยสัก สอง แพร่ Y.1C บ้านน้ำโค้ง เมือง แพร่ Y.20 บ้านห้วยสัก สอง แพร่ Y.1C บ้านน้ำโค้ง เมือง แพร่ Y.20 บ้านห้วยสัก สอง แพร่ Y.1C บ้านน้ำโค้ง เมือง แพร่
ระดับ 12.00 (ม.) ปริมาณ 3100 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 8.20 (ม.) ปริมาณ 1000 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 12.00 (ม.) ปริมาณ 3100 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 8.20 (ม.) ปริมาณ 1000 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 12.00 (ม.) ปริมาณ 3100 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 8.20 (ม.) ปริมาณ 1000 (ลบ.ม./วิ)
1:00 2.64 83.00 2.16 151.00 2.50 75.00 1.90 125.00 1:00
2:00 2.63 82.25 2.15 150.00 2.49 74.50 1.89 124.00 2:00
3:00 2.62 81.50 2.13 148.00 2.48 74.00 1.88 123.00 3:00
4:00 2.61 80.75 2.12 147.00 2.47 73.50 1.87 122.00 4:00
5:00 2.60 80.00 2.11 146.00 2.46 73.00 1.87 122.00 5:00
6:00 2.60 80.00 2.10 145.00 2.46 73.00 1.86 121.00 6:00
7:00 2.60 80.00 2.08 143.00 2.46 73.00 1.85 120.00 7:00
8:00 2.60 80.00 2.06 141.00 2.46 73.00 1.84 119.00 8:00
9:00 2.60 80.00 2.05 140.00 2.46 73.00 1.84 119.00 9:00
10:00 2.59 79.50 2.04 139.00 2.45 72.50 1.84 119.00 10:00
11:00 2.59 79.50 2.03 138.00 2.44 72.00 1.83 118.00 11:00
12:00 2.59 79.50 2.02 137.00 2.43 71.50 1.83 118.00 12:00
13:00 2.58 95.00 2.01 136.00 2.43 71.50 1.82 117.00 13:00
14:00 2.58 79.00 2.00 135.00 2.43 71.50 1.82 117.00 14:00
15:00 2.57 78.50 1.99 134.00 2.43 71.50 1.81 116.00 15:00
16:00 2.56 78.00 1.98 133.00 2.42 71.00 1.80 115.00 16:00
17:00 2.55 77.50 1.97 132.00 2.41 70.50 1.80 115.00 17:00
18:00 2.54 77.00 1.96 131.00 2.40 70.00 1.80 115.00 18:00
19:00 2.53 76.50 1.96 131.00 1.80 115.00 19:00
20:00 2.53 76.50 1.95 130.00 1.79 114.00 20:00
21:00 2.52 76.00 1.94 129.00 1.79 114.00 21:00
22:00 2.52 76.00 1.93 128.00 1.78 113.00 22:00
23:00 2.51 75.50 1.92 127.00 1.78 113.00 23:00
24:00 2.51 75.50 1.91 126.00 1.77 112.00 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)