ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำยม (YOM RIVER) แพร่ (Phrae) เวลา
วันที่ 21 ตุลาคม 2560 วันที่ 22 ตุลาคม 2560 NEW วันที่23 ตุลาคม 2560
Y.31 บ้านทุ่งหนอง เชียงม่วน พะเยา Y.37 บ้านวังชิ้น วังชิ้น แพร่ Y.31 บ้านทุ่งหนอง เชียงม่วน พะเยา Y.37 บ้านวังชิ้น วังชิ้น แพร่ Y.31 บ้านทุ่งหนอง เชียงม่วน พะเยา Y.37 บ้านวังชิ้น วังชิ้น แพร่
ระดับ 10.00 (ม.) ปริมาณ 3000 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 11.00 (ม.) ปริมาณ 1500 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 10.00 (ม.) ปริมาณ 3000 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 11.00 (ม.) ปริมาณ 1500 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 10.00 (ม.) ปริมาณ 3000 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 11.00 (ม.) ปริมาณ 1500 (ลบ.ม./วิ)
1:00 1.94 36.54 4.62 274.00 1.78 30.07 4.30 232.50 1:00
2:00 1.95 36.95 4.62 274.00 1.76 29.34 4.26 227.50 2:00
3:00 1.95 36.95 4.61 272.70 1.75 28.98 4.22 222.50 3:00
4:00 1.95 36.95 4.61 272.70 1.73 28.25 4.18 217.50 4:00
5:00 1.96 37.36 4.60 271.40 1.73 28.25 4.14 212.50 5:00
6:00 1.96 37.36 4.60 271.40 1.72 27.88 4.10 207.60 6:00
7:00 1.95 36.95 4.58 268.80 1.72 27.88 4.08 205.20 7:00
8:00 1.95 36.95 4.56 266.20 1.72 27.88 4.07 204.00 8:00
9:00 1.94 36.54 4.55 264.90 1.71 27.52 4.05 201.60 9:00
10:00 1.94 36.54 4.52 261.00 1.71 27.52 4.04 200.40 10:00
11:00 1.94 36.54 4.51 259.70 1.70 27.15 4.02 198.00 11:00
12:00 1.94 36.54 4.49 257.10 1.71 27.52 4.01 196.80 12:00
13:00 1.94 36.54 4.47 254.50 1.70 27.15 4.00 195.60 13:00
14:00 1.94 36.54 4.45 251.90 1.70 27.15 3.99 194.40 14:00
15:00 1.94 36.54 4.44 250.60 1.70 27.15 3.97 192.00 15:00
16:00 1.94 36.54 4.42 248.00 1.70 27.15 3.97 192.00 16:00
17:00 1.94 36.54 4.41 246.70 1.70 27.15 3.96 190.80 17:00
18:00 1.93 36.13 4.39 244.10 1.70 27.15 3.95 189.60 18:00
19:00 1.93 36.13 4.38 242.80 1.70 27.15 3.94 188.40 19:00
20:00 1.92 35.72 4.37 241.50 1.70 27.15 3.93 187.20 20:00
21:00 1.90 34.90 4.35 238.90 1.70 27.15 3.93 187.20 21:00
22:00 1.87 33.67 4.34 237.60 1.70 27.15 3.93 187.20 22:00
23:00 1.84 32.44 4.33 236.30 1.70 27.15 3.93 187.20 23:00
24:00 1.80 30.80 4.31 233.75 1.70 27.15 3.97 192.00 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)