ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำปิง เวลา
วันที่ 21 ตุลาคม 2560 วันที่ 22 ตุลาคม 2560 NEW วันที่23 ตุลาคม 2560
P.75 แม่น้ำปิง แม่แตง เชียงใหม่ P.103 แม่น้ำปิง เมือง เชียงใหม่ P.75 แม่น้ำปิง แม่แตง เชียงใหม่ P.103 แม่น้ำปิง เมือง เชียงใหม่ P.75 แม่น้ำปิง แม่แตง เชียงใหม่ P.103 แม่น้ำปิง เมือง เชียงใหม่
ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 272 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 9.00 (ม.) ปริมาณ 1200 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 272 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 9.00 (ม.) ปริมาณ 1200 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 272 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 9.00 (ม.) ปริมาณ 1200 (ลบ.ม./วิ)
1:00 1.23 37.43 2.67 84.90 1.19 32.00 2.50 76.80 1:00
2:00 1.24 37.90 2.66 84.40 1.18 35.20 2.50 76.80 2:00
3:00 1.24 37.90 2.65 83.90 1.18 35.20 2.49 76.34 3:00
4:00 1.24 37.90 2.64 83.40 1.17 34.80 2.47 75.42 4:00
5:00 1.24 37.90 2.63 82.90 1.17 34.80 2.44 74.04 5:00
6:00 1.24 37.90 2.62 82.40 1.17 34.80 2.42 73.12 6:00
7:00 1.23 37.43 2.60 81.40 1.17 34.80 2.43 73.58 7:00
8:00 1.24 37.90 2.59 80.94 1.17 34.80 2.42 73.12 8:00
9:00 1.24 37.90 2.57 80.02 1.16 34.40 2.42 73.12 9:00
10:00 1.23 37.43 2.57 80.02 1.15 34.00 2.41 72.66 10:00
11:00 1.23 37.43 2.55 79.10 1.15 34.00 2.42 73.12 11:00
12:00 1.23 37.43 2.55 79.10 1.14 33.60 2.40 72.20 12:00
13:00 1.22 36.95 2.55 79.10 1.14 33.60 2.40 72.20 13:00
14:00 1.21 36.48 2.53 78.18 1.14 33.60 2.39 71.74 14:00
15:00 1.21 36.48 2.52 77.72 1.14 33.60 2.39 71.74 15:00
16:00 1.21 36.48 2.52 77.72 1.13 33.20 2.39 71.74 16:00
17:00 1.21 36.48 2.52 77.72 1.13 33.20 2.39 71.74 17:00
18:00 1.20 36.00 2.51 77.26 1.13 33.20 2.39 71.74 18:00
19:00 1.19 35.60 2.53 78.18 1.13 33.20 2.38 71.28 19:00
20:00 1.19 35.60 2.52 77.72 1.12 32.80 2.37 70.82 20:00
21:00 1.19 35.60 2.51 77.26 1.12 32.80 2.36 70.36 21:00
22:00 1.19 35.60 2.50 76.80 1.12 32.80 2.35 69.90 22:00
23:00 1.19 35.60 2.50 77.72 1.11 32.40 2.35 69.90 23:00
24:00 1.19 35.60 2.50 76.80 1.11 32.40 2.34 69.44 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)