ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำปิง เวลา
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 NEW วันที่21 กรกฎาคม 2561
P.20 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ P.24A น้ำแม่กลาง จอมทอง เชียงใหม่ P.20 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ P.24A น้ำแม่กลาง จอมทอง เชียงใหม่ P.20 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ P.24A น้ำแม่กลาง จอมทอง เชียงใหม่
ระดับ 2.50 (ม.) ปริมาณ 255 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 130 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 2.50 (ม.) ปริมาณ 255 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 130 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 2.50 (ม.) ปริมาณ 255 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 130 (ลบ.ม./วิ)
1:00 1:00
2:00 2:00
3:00 0.23 1.56 0.70 5.30 0.19 1.42 0.69 5.16 0.31 1.84 0.64 4.46 3:00
4:00 4:00
5:00 5:00
6:00 0.25 1.63 0.73 5.75 0.25 1.63 0.70 5.30 0.34 1.96 0.65 4.60 6:00
7:00 7:00
8:00 8:00
9:00 0.24 1.59 0.69 5.16 0.32 1.88 0.67 4.88 0.32 1.88 0.64 4.46 9:00
10:00 10:00
11:00 11:00
12:00 0.22 1.52 0.66 4.74 0.32 1.88 0.64 4.46 0.32 1.88 12:00
13:00 13:00
14:00 14:00
15:00 0.22 1.52 0.63 4.32 0.33 1.92 0.61 4.04 15:00
16:00 16:00
17:00 17:00
18:00 0.21 1.49 0.62 4.18 0.26 1.66 0.61 4.04 18:00
19:00 19:00
20:00 20:00
21:00 0.20 1.45 0.64 4.46 0.25 1.63 0.60 3.90 21:00
22:00 22:00
23:00 23:00
24:00 0.19 1.42 0.62 4.18 0.28 1.73 0.63 4.32 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)