ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำปิง เวลา
วันที่ 21 ตุลาคม 2560 วันที่ 22 ตุลาคม 2560 NEW วันที่23 ตุลาคม 2560
P.20 แม่น้ำปิง เชียงดาว เชียงใหม่ P.24A น้ำแม่กลาง จอมทอง เชียงใหม่ P.20 แม่น้ำปิง เชียงดาว เชียงใหม่ P.24A น้ำแม่กลาง จอมทอง เชียงใหม่ P.20 แม่น้ำปิง เชียงดาว เชียงใหม่ P.24A น้ำแม่กลาง จอมทอง เชียงใหม่
ระดับ 2.50 (ม.) ปริมาณ 255 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 130 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 2.50 (ม.) ปริมาณ 255 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 130 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 2.50 (ม.) ปริมาณ 255 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 130 (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.50 20.00 1.40 20.00 0.48 18.76 1.32 18.00 1:00
2:00 0.50 20.00 1.40 20.00 0.47 18.14 1.34 18.50 2:00
3:00 0.50 20.00 1.40 20.00 0.47 18.14 1.35 18.75 3:00
4:00 0.50 20.00 1.40 20.00 0.47 18.14 1.36 19.00 4:00
5:00 0.50 20.00 1.40 20.00 0.47 18.14 1.36 19.00 5:00
6:00 0.50 20.00 1.40 20.00 0.47 18.14 1.35 18.75 6:00
7:00 0.50 20.00 1.40 20.00 1.35 18.75 7:00
8:00 0.50 20.00 1.39 19.75 1.35 18.75 8:00
9:00 0.50 20.00 1.38 19.50 1.35 18.75 9:00
10:00 0.49 19.38 1.37 19.25 1.35 18.75 10:00
11:00 0.49 19.38 1.37 19.25 1.34 18.50 11:00
12:00 0.49 19.38 1.36 19.00 1.33 18.25 12:00
13:00 0.49 19.38 1.36 19.00 1.31 17.75 13:00
14:00 0.49 19.38 1.36 19.00 1.30 17.50 14:00
15:00 0.49 19.38 1.35 18.75 1.30 17.50 15:00
16:00 0.49 19.38 1.34 18.50 1.28 17.00 16:00
17:00 0.49 19.38 1.33 18.25 1.27 16.75 17:00
18:00 0.49 19.38 1.31 17.75 1.27 16.75 18:00
19:00 0.48 18.76 1.32 18.00 1.26 16.50 19:00
20:00 0.48 18.76 1.32 18.00 1.26 16.50 20:00
21:00 0.48 18.76 1.31 17.75 1.26 16.50 21:00
22:00 0.48 18.76 1.31 17.75 1.26 16.50 22:00
23:00 0.48 18.76 1.31 17.75 1.26 16.50 23:00
24:00 0.48 18.76 1.31 17.75 1.26 16.50 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)