ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำปิง เวลา
วันที่ 21 ตุลาคม 2560 วันที่ 22 ตุลาคม 2560 NEW วันที่23 ตุลาคม 2560
P.71A น้ำแม่ขาน สันป่าตอง เชียงใหม่ P.71A น้ำแม่ขาน สันป่าตอง เชียงใหม่ P.71A น้ำแม่ขาน สันป่าตอง เชียงใหม่
ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 104 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 104 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 104 (ลบ.ม./วิ)
1:00 2.59 40.35 2.43 36.53 1:00
2:00 2.58 40.10 2.42 36.30 2:00
3:00 2.57 39.85 2.42 36.30 3:00
4:00 2.56 39.60 2.41 36.07 4:00
5:00 2.55 39.35 2.41 36.07 5:00
6:00 2.55 39.35 2.40 35.84 6:00
7:00 2.55 39.35 7:00
8:00 2.54 39.10 8:00
9:00 2.54 39.10 9:00
10:00 2.53 38.85 10:00
11:00 2.53 38.85 11:00
12:00 2.52 38.60 12:00
13:00 2.52 38.60 13:00
14:00 2.51 38.37 14:00
15:00 2.50 38.14 15:00
16:00 2.49 37.91 16:00
17:00 2.48 37.68 17:00
18:00 2.47 37.45 18:00
19:00 2.47 37.45 19:00
20:00 2.46 37.22 20:00
21:00 2.46 37.22 21:00
22:00 2.45 36.99 22:00
23:00 2.44 36.76 23:00
24:00 2.44 36.76 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)