ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำปิง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เวลา
วันที่ 21 ตุลาคม 2560 วันที่ 22 ตุลาคม 2560 NEW วันที่23 ตุลาคม 2560
P.4A น้ำแม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ P.73A น้ำแม่ปิง จอมทอง เชียงใหม่ P.4A น้ำแม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ P.73A น้ำแม่ปิง จอมทอง เชียงใหม่ P.4A น้ำแม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ P.73A น้ำแม่ปิง จอมทอง เชียงใหม่
ระดับ 5.80 (ม.) ปริมาณ 360 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.80 (ม.) ปริมาณ 1000 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.80 (ม.) ปริมาณ 360 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.80 (ม.) ปริมาณ 1000 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.80 (ม.) ปริมาณ 360 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.80 (ม.) ปริมาณ 1000 (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.00 40.30 3.59 306.90 -0.03 38.80 3.21 248.00 1:00
2:00 0.00 40.30 3.58 305.25 -0.04 38.30 3.20 246.50 2:00
3:00 0.01 40.92 3.57 303.60 -0.05 37.80 3.19 245.00 3:00
4:00 0.01 40.92 3.56 301.95 -0.06 37.30 3.18 243.50 4:00
5:00 0.01 40.92 3.55 300.30 -0.07 36.80 3.17 242.00 5:00
6:00 0.02 41.54 3.50 292.35 -0.08 36.30 3.20 246.50 6:00
7:00 0.02 41.54 3.49 290.80 -0.08 36.30 3.18 243.50 7:00
8:00 0.02 41.54 3.27 257.00 -0.09 35.80 3.17 242.00 8:00
9:00 0.02 41.54 3.05 225.20 -0.09 35.80 3.06 226.55 9:00
10:00 0.01 40.92 3.01 219.80 -0.09 35.80 3.04 223.85 10:00
11:00 0.01 40.92 3.01 219.80 -0.10 35.30 3.03 222.50 11:00
12:00 0.01 40.92 3.02 221.15 -0.10 35.30 3.03 222.50 12:00
13:00 0.00 40.30 3.14 237.50 -0.11 34.80 3.02 221.15 13:00
14:00 0.00 40.30 3.30 261.50 -0.10 35.30 3.02 221.15 14:00
15:00 0.00 40.30 3.33 266.00 -0.10 35.30 3.02 221.15 15:00
16:00 0.00 40.30 3.31 263.00 -0.10 35.30 3.00 218.45 16:00
17:00 0.00 40.30 3.30 261.50 -0.11 34.80 2.99 217.10 17:00
18:00 0.00 40.30 3.29 260.00 -0.11 34.80 2.90 205.10 18:00
19:00 -0.01 39.80 3.29 260.00 -0.11 34.80 2.85 198.60 19:00
20:00 -0.01 39.80 3.26 255.50 -0.11 34.80 2.83 196.00 20:00
21:00 -0.01. 39.80 3.25 254.00 -0.11 34.80 2.65 173.40 21:00
22:00 -0.01 39.80 3.25 254.00 -0.11 34.80 2.61 168.60 22:00
23:00 -0.01 39.80 3.22 249.50 -0.10 35.30 2.60 167.40 23:00
24:00 -0.01 39.80 3.21 248.00 -0.09 35.80 2.59 166.20 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)