ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำน่าน (NAN RIVER) น่าน (NAN) เวลา
วันที่ 21 ตุลาคม 2560 วันที่ 22 ตุลาคม 2560 NEW วันที่23 ตุลาคม 2560
N.13A บ้านบุญนาค เวียงสา น่าน N.75 สะพานท่าลี่ เวียงสา น่าน N.13A บ้านบุญนาค เวียงสา น่าน N.75 สะพานท่าลี่ เวียงสา น่าน N.13A บ้านบุญนาค เวียงสา น่าน N.75 สะพานท่าลี่ เวียงสา น่าน
ระดับ 6.50 (ม.) ปริมาณ 1506 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 11.00 (ม.) ปริมาณ 1409.20 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.50 (ม.) ปริมาณ 1506 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 11.00 (ม.) ปริมาณ 1409.20 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.50 (ม.) ปริมาณ 1506 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 11.00 (ม.) ปริมาณ 1409.20 (ลบ.ม./วิ)
1:00 1.64 199.20 3.04 115.60 1.52 179.20 2.87 102.43 1:00
2:00 1.63 197.40 3.03 114.83 1.51 177.60 2.85 100.88 2:00
3:00 1.62 195.60 3.02 114.05 1.49 174.40 2.83 99.33 3:00
4:00 1.62 195.60 3.01 113.28 1.48 172.80 2.81 97.78 4:00
5:00 1.62 195.60 3.01 113.28 1.46 169.60 2.79 96.28 5:00
6:00 1.62 195.60 3.00 112.50 1.44 166.40 2.77 94.83 6:00
7:00 1.61 193.80 2.98 110.95 1.45 168.00 2.77 94.83 7:00
8:00 1.61 193.80 2.97 110.18 1.44 166.40 2.78 95.55 8:00
9:00 1.60 192.00 2.95 108.63 1.45 168.00 2.78 95.55 9:00
10:00 1.60 192.00 2.95 108.63 1.46 169.60 2.79 96.28 10:00
11:00 1.58 188.80 2.95 108.63 1.48 172.80 2.79 96.28 11:00
12:00 1.57 187.20 2.95 108.63 1.47 171.20 2.79 96.28 12:00
13:00 1.56 185.60 2.96 109.40 1.47 171.20 2.80 97.00 13:00
14:00 1.56 185.60 2.96 109.40 1.46 169.60 2.81 97.78 14:00
15:00 1.57 187.20 2.96 109.40 1.45 168.00 2.82 98.55 15:00
16:00 1.58 188.80 2.95 108.63 1.45 168.00 2.82 98.55 16:00
17:00 1.58 188.80 2.94 107.85 1.44 166.40 2.82 98.55 17:00
18:00 1.58 188.80 2.94 107.85 1.44 166.40 2.82 98.55 18:00
19:00 1.56 185.60 2.92 106.30 1.44 166.40 2.81 97.78 19:00
20:00 1.56 185.60 2.92 106.30 1.44 166.40 2.80 97.00 20:00
21:00 1.56 185.60 2.92 106.30 1.44 166.40 2.78 95.55 21:00
22:00 1.55 184.00 2.91 105.53 1.43 164.80 2.77 94.83 22:00
23:00 1.55 184.00 2.91 105.53 1.41 161.60 2.76 94.10 23:00
24:00 1.54 182.40 2.89 103.98 1.40 160.00 2.75 93.38 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)