ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำน่าน (NAN RIVER) น่าน (NAN) เวลา
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 NEW วันที่21 กรกฎาคม 2561
N.13A บ้านบุญนาค เวียงสา น่าน N.75 สะพานท่าลี่ เวียงสา น่าน N.13A บ้านบุญนาค เวียงสา น่าน N.75 สะพานท่าลี่ เวียงสา น่าน N.13A บ้านบุญนาค เวียงสา น่าน N.75 สะพานท่าลี่ เวียงสา น่าน
ระดับ 6.50 (ม.) ปริมาณ 1506 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 11.00 (ม.) ปริมาณ 1409.20 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.50 (ม.) ปริมาณ 1506 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 11.00 (ม.) ปริมาณ 1409.20 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.50 (ม.) ปริมาณ 1506 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 11.00 (ม.) ปริมาณ 1409.20 (ลบ.ม./วิ)
1:00 2.51 458.85 1.75 298.00 4.23 898.95 1:00
2:00 2.47 449.45 1.79 305.20 4.35 930.75 2:00
3:00 2.41 435.35 1.82 310.80 4.45 957.50 3:00
4:00 2.37 426.10 1.89 324.10 4.56 987.20 4:00
5:00 2.30 410.00 1.95 335.50 4.75 1,040.00 5:00
6:00 2.20 387.00 3.50 155.00 1.90 326.00 3.90 191.00 4.88 1,076.80 6.49 530.00 6:00
7:00 2.15 376.50 2.05 355.50 4.92 1,088.20 7:00
8:00 2.09 363.90 2.26 400.80 4.97 1,102.45 8:00
9:00 2.06 357.60 2.47 449.45 5.01 1,113.90 9:00
10:00 2.01 347.10 2.69 502.50 5.11 1,142.90 10:00
11:00 1.99 343.10 2.94 565.00 5.13 1,148.70 11:00
12:00 1.98 341.20 3.11 607.50 5.19 1,166.10 12:00
13:00 1.93 331.70 3.25 642.50 13:00
14:00 1.91 327.90 3.39 677.50 14:00
15:00 1.91 327.90 3.51 708.60 15:00
16:00 1.87 320.30 3.59 729.40 16:00
17:00 1.84 314.60 3.70 758.50 17:00
18:00 1.82 310.80 3.79 782.35 18:00
19:00 1.82 310.80 3.87 803.55 19:00
20:00 1.82 310.80 3.93 819.45 20:00
21:00 1.80 307.00 4.01 840.65 21:00
22:00 1.80 307.00 4.06 853.90 22:00
23:00 1.78 303.40 4.14 875.10 23:00
24:00 1.75 298.00 4.18 885.70 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)