ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำน่าน (NAN RIVER) น่าน (NAN) เวลา
วันที่ 21 ตุลาคม 2560 วันที่ 22 ตุลาคม 2560 NEW วันที่23 ตุลาคม 2560
N.49 บ้านน้ำยาว ปัว น่าน N.49 บ้านน้ำยาว ปัว น่าน N.49 บ้านน้ำยาว ปัว น่าน
ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 490 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 490 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 490 (ลบ.ม./วิ)
1:00 1.63 8.85 1.62 8.50 1:00
2:00 1.63 8.85 1.62 8.50 2:00
3:00 1.64 9.20 1.62 8.50 3:00
4:00 1.64 9.20 1.62 8.50 4:00
5:00 1.65 9.55 1.62 8.50 5:00
6:00 1.65 9.55 1.62 8.50 6:00
7:00 1.65 9.55 1.61 8.20 7:00
8:00 1.65 9.55 1.61 8.20 8:00
9:00 1.65 9.55 1.62 8.50 9:00
10:00 1.65 9.55 1.61 8.20 10:00
11:00 1.65 9.55 1.61 8.20 11:00
12:00 1.65 9.55 1.61 8.20 12:00
13:00 1.64 9.20 1.62 8.50 13:00
14:00 1.65 9.55 1.62 8.50 14:00
15:00 1.64 9.20 1.63 8.85 15:00
16:00 1.64 9.20 1.59 7.60 16:00
17:00 1.64 9.20 1.61 8.20 17:00
18:00 1.64 9.20 1.61 8.20 18:00
19:00 1.64 9.20 1.61 8.20 19:00
20:00 1.64 9.20 1.60 7.90 20:00
21:00 1.64 9.20 1.60 7.90 21:00
22:00 1.64 9.20 1.60 7.90 22:00
23:00 1.63 8.85 1.60 7.90 23:00
24:00 1.63 8.85 1.60 7.90 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)