ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา น้ำแม่ลาว (MAELAO RIVER) เชียงราย (CHIANG RAI) เวลา
วันที่ 21 ตุลาคม 2560 วันที่ 22 ตุลาคม 2560 NEW วันที่23 ตุลาคม 2560
KH.72 บ้านแม่คำหลักเจ็ด แม่จัน เชียงราย KH.89 บ้านหัวสะพาน แม่จัน เชียงราย KH.72 บ้านแม่คำหลักเจ็ด แม่จัน เชียงราย KH.89 บ้านหัวสะพาน แม่จัน เชียงราย KH.72 บ้านแม่คำหลักเจ็ด แม่จัน เชียงราย KH.89 บ้านหัวสะพาน แม่จัน เชียงราย
ระดับ 5.00 (ม.) ปริมาณ 190 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 2.20 (ม.) ปริมาณ 58 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.00 (ม.) ปริมาณ 190 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 2.20 (ม.) ปริมาณ 58 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.00 (ม.) ปริมาณ 190 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 2.20 (ม.) ปริมาณ 58 (ลบ.ม./วิ)
1:00 1.43 17.48 0.85 8.59 1.40 16.80 0.79 7.33 1:00
2:00 1.43 17.48 0.85 8.59 1.40 16.80 0.78 7.14 2:00
3:00 1.43 17.48 0.85 8.59 1.40 16.80 0.78 7.14 3:00
4:00 1.43 17.48 0.85 8.59 1.40 16.80 0.77 6.95 4:00
5:00 1.43 17.48 0.85 8.59 1.40 16.80 0.77 6.95 5:00
6:00 1.43 17.48 0.85 8.59 1.40 16.80 0.77 6.95 6:00
7:00 1.43 17.48 0.85 8.59 7:00
8:00 1.43 17.48 0.84 8.36 8:00
9:00 1.43 17.48 0.84 8.36 9:00
10:00 1.43 17.48 0.84 8.36 10:00
11:00 1.43 17.48 0.83 8.13 11:00
12:00 1.42 17.25 0.83 8.13 12:00
13:00 1.42 17.25 0.83 8.13 13:00
14:00 1.42 17.25 0.82 7.90 14:00
15:00 1.42 17.25 0.82 7.90 15:00
16:00 1.42 17.25 0.82 7.90 16:00
17:00 1.42 17.25 0.81 7.71 17:00
18:00 1.41 17.03 0.81 7.71 18:00
19:00 1.41 17.03 0.81 7.71 19:00
20:00 1.41 17.03 0.80 7.52 20:00
21:00 1.41 17.03 0.80 7.52 21:00
22:00 1.41 17.03 0.80 7.52 22:00
23:00 1.41 17.03 0.79 7.33 23:00
24:00 1.41 17.03 0.79 7.33 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)