ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา น้ำแม่กวง (KUANG RIVER) ลำพูน (Lamphun) เวลา
วันที่ 21 ตุลาคม 2560 วันที่ 22 ตุลาคม 2560 NEW วันที่23 ตุลาคม 2560
P.81 บ้านโป่ง สันกำแพง เชียงใหม่ P.5 น้ำแม่กวง เมือง ลำพูน P.81 บ้านโป่ง สันกำแพง เชียงใหม่ P.5 น้ำแม่กวง เมือง ลำพูน P.81 บ้านโป่ง สันกำแพง เชียงใหม่ P.5 น้ำแม่กวง เมือง ลำพูน
ระดับ 5.80 (ม.) ปริมาณ 110 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.00 (ม.) ปริมาณ 140 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.80 (ม.) ปริมาณ 110 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.00 (ม.) ปริมาณ 140 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.80 (ม.) ปริมาณ 110 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.00 (ม.) ปริมาณ 140 (ลบ.ม./วิ)
1:00 2.52 21.18 2.53 41.20 2.00 11.66 2.25 30.25 1:00
2:00 2.48 20.30 2.51 40.40 1.98 11.30 2.24 29.90 2:00
3:00 2.44 19.58 2.49 39.60 1.97 11.14 2.23 29.55 3:00
4:00 2.40 18.86 2.48 39.20 1.97 11.14 2.22 29.20 4:00
5:00 2.35 17.96 2.47 38.80 1.98 11.30 2.20 28.50 5:00
6:00 2.30 17.06 2.47 38.80 2.00 11.66 2.18 27.80 6:00
7:00 2.28 16.70 2.47 38.80 1.99 11.48 2.17 27.45 7:00
8:00 2.26 16.34 2.47 38.80 1.98 11.30 2.15 26.75 8:00
9:00 2.24 15.98 2.46 38.40 1.97 11.14 2.14 26.40 9:00
10:00 2.22 15.62 2.44 37.60 1.95 10.82 2.12 25.70 10:00
11:00 2.20 15.26 2.43 37.20 1.94 10.66 2.10 25.00 11:00
12:00 2.19 15.08 2.42 36.80 1.93 10.50 2.10 25.00 12:00
13:00 2.17 14.72 2.41 36.40 1.92 10.34 2.09 24.70 13:00
14:00 2.16 14.54 2.40 36.00 1.90 10.02 2.09 24.70 14:00
15:00 2.15 14.36 2.38 35.20 1.88 9.70 2.08 24.40 15:00
16:00 2.13 14.00 2.38 35.20 1.87 9.57 2.07 24.10 16:00
17:00 2.12 13.82 2.36 34.40 1.85 9.31 2.06 23.80 17:00
18:00 2.10 13.46 2.35 34.00 1.84 9.18 2.05 23.50 18:00
19:00 2.07 12.92 2.34 33.60 1.84 9.18 2.05 23.50 19:00
20:00 2.06 12.74 2.32 32.80 1.84 9.18 2.03 22.90 20:00
21:00 2.05 12.56 2.31 32.40 1.83 9.05 2.03 22.90 21:00
22:00 2.04 12.38 2.29 31.65 1.83 9.05 2.02 22.60 22:00
23:00 2.02 12.02 2.28 31.30 1.83 9.05 2.02 22.60 23:00
24:00 2.01 11.84 2.27 30.95 1.82 8.92 2.01 22.30 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)