เลือกสถานี
เลือกดูข้อมูล ปีและเดือน


ค้นหาข้อมูลน้ำฝนรายวัน

สถานี  สชป.1  ต.ทุ่งโฮเต็ล   อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
PDF Excal กลับ
วันที่ ปริมาณน้ำฝน (มม.)
01 มิถุนายน 2561 0.6
02 มิถุนายน 2561 10.0
03 มิถุนายน 2561 0.1
04 มิถุนายน 2561 0.0
05 มิถุนายน 2561 0.0
06 มิถุนายน 2561 0.4
07 มิถุนายน 2561 0.0
08 มิถุนายน 2561 2.2
09 มิถุนายน 2561 0.0
10 มิถุนายน 2561 2.8
11 มิถุนายน 2561 6.3
12 มิถุนายน 2561 6.8
13 มิถุนายน 2561 6.7
14 มิถุนายน 2561 0.8
16 มิถุนายน 2561 0.0
15 มิถุนายน 2561 1.6
17 มิถุนายน 2561 0.0
18 มิถุนายน 2561 0.0
19 มิถุนายน 2561 33.7
20 มิถุนายน 2561 8.9
21 มิถุนายน 2561 0.0