รายงานสภาพน้ำท่า ภาคเหนือตอนบน

Download เอกสาร Excel
แผนที่การเฝ้าระวัง
สถานการณ์น้ำและน้ำฝนออนไลน์ 

รายงานสภาพน้ำท่า ภาคเหนือตอนบน
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน  สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา  กรมชลประทาน
วันที่   16 - 22 ตุลาคม 2560
                                 
ลำดับ สถานี แม่น้ำ อำเภอ จังหวัด ระดับตลิ่ง-ม. สภาพน้ำท่า (วันที่)เวลา 06:00 น. เฉลี่ย ร้อยละของความจุ แนวโน้ม
ที่ ปริมาณน้ำ-ลบม./วิ. พฤ อา
  16 17 18 19 20 21 22
1 P.67 ปิง สันทราย เชียงใหม่ 4.00 1.15 1.05 0.87 0.59 0.40 0.30 0.22 0.65 17.5 ลดลง   0.22
530 142.8 131.8 112.0 84.8 67.7 58.7 52.0 92.8   52
2 P.1 เมือง 3.70 2.10 2.05 2.01 1.90 1.81 1.77 1.70 1.91 #### ลดลง   1.7
490 * * * * * * * ####   *
3 P.103    วงแหวนรอบ 3 เมือง 9.00 3.70 3.54 3.42 3.04 2.80 2.62 2.42 3.08 8.8 ลดลง  
1200 136.4 128.4 122.4 103.4 91.4 82.4 73.1 105.4  
4 P.82 แม่วาง แม่วาง 3.80 1.30 1.74 1.70 1.55 1.32 1.20 1.15 1.42 13.2 ลดลง   1.15
150 15.5 30.9 29.5 24.3 16.2 12.0 10.8 19.9   10.75
5 P.84 4.00 1.30 2.48 1.75 1.74 1.35 1.22 1.15 1.57 26.6 ลดลง   1.15
70 14.2 34.3 20.9 20.7 14.9 13.1 12.2 18.6   12.17
6 P.81 น้ำกวง สันกำแพง 5.80 2.40 2.40 3.30 3.40 3.00 2.30 2.00 2.69 24.2 ลดลง   2
110 18.9 18.9 41.9 45.2 33.0 17.1 11.7 26.6   11.66
7 P.5 เมือง ลำพูน 5.00 2.47 2.83 3.52 3.50 2.94 2.47 2.18 2.84 40.4 ลดลง   2.18
140 38.8 53.9 89.6 88.5 59.0 38.8 27.8 56.6   27.8
8 P.76 ลี้ ลี้ 5.40 2.20 2.25 2.64 2.62 2.20 1.97 1.79 2.24 15.5 ลดลง   1.79
320 47.0 49.5 70.6 69.4 47.0 36.1 28.4 49.7   28.425
9 P.85 บ้านโฮ่ง 3.50 0.56 1.20 1.30 1.10 0.64 0.34 0.20 0.76 17.4 ลดลง   0.2
260 32.6 68.1 74.7 61.7 36.0 24.1 19.3 45.2   19.345
10 P.77 น้ำทา แม่ทา 3.80 2.15 2.50 3.00 2.38 2.18 2.10 2.01 2.33 31.3 ลดลง   2.01
115 25.5 44.8 75.7 37.8 27.0 23.0 18.5 36.0   18.5
11 P.87 แม่ทา 4.75 2.65 4.70 3.70 2.70 2.22 1.90 1.50 2.77 45.8 ลดลง   1.5
165 66.0 163.0 109.9 67.8 51.0 41.1 30.7 75.6   30.7
12 W.10A วัง เมือง ลำปาง 6.60 2.47 2.18 2.18 2.18 1.95 1.95 2.22 2.16 13.6 เพิ่มขึ้น   2.22
570 103.3 78.4 78.4 78.4 60.5 60.5 81.7 77.3   81.7
13 W.1C เมือง 5.20 1.70 1.47 1.14 1.09 0.66 0.50 0.97 1.08 12.9 เพิ่มขึ้น   0.97
640 144.0 121.0 88.0 83.0 42.8 30.0 71.0 82.8   71
14 Y.20 ยม สอง แพร่ 12.00 3.60 3.48 3.89 3.10 2.83 2.60 2.46 3.14 3.9 ลดลง   2.46
3100 155.0 146.0 179.0 117.5 97.3 80.0 73.0 121.1   73
15 Y.1C เมือง 8.20 3.24 2.72 3.95 3.14 2.42 2.10 1.86 2.78 22.4 ลดลง   1.86
1000 277.5 213.4 366.5 265.0 178.8 145.0 121.0 223.9   121
16 N.64 น่าน เมือง น่าน 9.50 1.72 1.85 1.62 1.54 1.52 1.46 1.40 1.59 9.0 ลดลง   1.4
1060 112.8 127.8 102.1 90.7 87.6 79.1 71.0 95.9   71
17 N.1 เมือง 7.00 1.55 2.25 1.60 1.36 1.23 1.00 0.99 1.43 10.8 ลดลง   0.99
1265 148.3 228.5 153.5 128.4 115.1 92.0 91.1 136.7   91.075
18 G.10 ลาว แม่สรวย เชียงราย 3.50 2.22 2.16 1.75 1.75 1.62 1.54 1.46 1.79 35.7 ลดลง   1.46
260 128.1 122.7 89.6 89.6 79.2 72.8 68.0 92.9   67.975
19 G.8 เมือง 4.00 2.71 2.63 2.41 2.25 2.10 2.01 1.91 2.29 30.2 ลดลง   1.91
310 127.0 120.1 101.8 89.2 78.0 72.6 66.6 93.6   66.6
20 I.17 อิง เมือง พะเยา 3.00 2.92 2.90 2.86 2.90 2.92 2.50 2.50 2.79 115.6 ทรงตัว   2.5
60 75.5 74.6 72.7 74.6 75.5 56.3 56.3 69.3   56.27
21 Sw.5A ปาย เมือง แม่ฮ่องสอน 5.00 1.17 1.50 1.36 0.90 0.93 0.73 0.64 1.03 18.2 ลดลง   0.64
700 141.6 184.4 165.6 110.6 113.9 93.0 84.0 127.6   84
22 P.4A แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ 5.80 0.66 0.50 0.31 0.16 0.02 0.02 -0.09 -0.11 15.9 ลดลง   -0.085
360 92.3 77.0 61.1 50.2 41.5 41.5 35.8 57.1   35.8
23 P.14A แม่แจ่ม ฮอด เชียงใหม่ 3.50 1.80 2.55 2.20 2.30 1.90 1.85 1.56 2.02 39.0 ลดลง   1.56
245 68.4 166.0 110.4 124.4 77.4 72.9 48.6 95.4   48.60
24 P.20 น้ำปิง เชียงดาว เชียงใหม่ 2.50 0.93 0.79 0.64 0.58 0.53 0.50 0.47 0.63 13.2 ลดลง   0.47
255 67.2 48.8 32.3 26.8 22.6 20.0 18.1 33.7   18.14
25 P.21 น้ำแม่ริม แม่ริม เชียงใหม่ 3.80 1.98 1.81 1.65 1.60 1.62 1.35 1.34 1.62 17.4 ลดลง   1.34
56 15.5 12.5 9.9 9.20 9.48 5.93 5.80 9.8   5.8
26   น้ำแม่สา แม่ริม เชียงใหม่                 ####   ลดลง  
                ####  
27 P.24A แม่กลาง จอมทอง เชียงใหม่ 2.60 1.30 1.50 2.00 2.14 1.55 1.40 1.35 1.61 49.2 ลดลง   1.35
54 17.5 22.8 38.7 44.0 24.2 20.0 18.8 26.6   18.75
28 P.56A น้ำแม่งัด พร้าว เชียงใหม่ 5.00   1.60 1.40 1.18 1.10 1.10 1.08 1.24 8.4 ทรงตัว   -
98   14.9 10.7 6.9 5.70 5.70 5.47 8.2   -
29 P.64 แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่ 6.00 1.40 2.24 4.15 2.99 2.05 1.55 1.23 2.23 19.9 ลดลง   1.23
360 25.0 66.50 193.8 110.1 57.0 32.0 18.2 71.8   18.2
30 P.65 แม่แตง เวียงแหง เชียงใหม่ 5.00 1.87 1.88 1.66 1.52 1.49     1.68 8.1 ลดลง   1.49
100 9.9 10.00 7.8 6.48 6.2     8.08   6.21
31 P.71A แม่ขาน สันป่าตอง เชียงใหม่ 4.00 3.55 4.30 3.90 3.55 2.85 2.55 2.40 3.30 61.6 ลดลง   2.4
104 70.2 100.6 83.9 70.2 47.5 39.6 36.1 64.0   36.07
32 P.73 ปิง จอมทอง เชียงใหม่ 4.20 2.06 3.00 3.10 2.46 2.30 2.00 2.00 2.42 #### ทรงตัว   2
1099 * * * * * * * ####   *
33 P.73A น้ำปิง จอมทอง เชียงใหม่ 6.80 3.90 4.20 5.10 5.20 4.18 3.50 3.20 4.18 42.0 ลดลง   3.2
1000 358.9 412.9 599.1 622.1 409.2 292.4 246.5 420.2   246.5
34 P.75 ปิง แม่แตง เชียงใหม่ 4.50 1.90 1.97 1.67 1.44 1.30 1.24 1.17 1.53 19.5 ลดลง   1.17
272 73.2 77.6 59.9 47.6 40.8 37.9 34.8 53.1   34.8
35 P.79 แม่กวง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 3.80 0.45 0.43 0.41 0.40 0.38 0.37 0.36 0.40 0.4 ลดลง   0.36
300 1.33 1.24 1.15 1.10 1.01 0.97 0.92 1.10   0.92
36 P.80 แม่ลาย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 6.80 0.58 1.05 0.65 0.65 0.62 0.60 0.58 0.68 1.2 ลดลง   0.58
200 1.66 5.85 2.25 2.25 1.98 1.80 1.66 2.49   1.66
37 P.86 แม่ออน สันกำแพง เชียงใหม่ 4.20 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 2.1 ทรงตัว   0.03
25.0 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52   0.52
38 P.90 น้ำปิง แม่แตง เชียงใหม่ 3.00 1.70 1.60 1.50 1.40 1.30 1.20 1.10 1.40 #### ลดลง   1.1
200 * * * * * * * ####   *
39 P.91 แม่ขอด พร้าว เชียงใหม่ 5.70 0.88 0.82 0.79 0.77 0.76 0.70 0.70 0.77   ลดลง   0.7
  4.92 4.08 3.69 3.47 3.36 2.70 2.70 3.56   2.7
40 P.92 แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ 6.70 1.25 1.08 1.05 0.90 0.85 0.80 0.75 0.95   ลดลง   0.75
  70.5 56.8 54.5 43.8 40.5 37.3 34.0 48.2   34
41 P.93 แม่ริม แม่ริม เชียงใหม่ 2.50 1.70 1.60 1.35 0.30 0.97 0.95 1.10 1.14 24.8 เพิ่มขึ้น   1.1
26 11.6 10.4 7.8 0.87 4.52 4.38 5.57 6.4   5.565
42 W.3A น้ำวัง เถิน ลำปาง 4.80 2.45 3.29 3.90 3.35 2.60 2.10 1.80 2.78 42.1 ลดลง   1.8
900 301.5 474.2 624.0 487.7 327.0 243.5 197.0 379.3   197
43 W.5A น้ำวัง เกาะคา ลำปาง 3.60 0.98 1.15 0.96 0.95   0.63 0.52 0.87   ลดลง   0.95
  * * * *   * * *   *
44 W.6A น้ำวัง สบปราบ ลำปาง 2.20 3.18 3.75 4.80 4.62 3.10 2.60 2.35 3.49   ลดลง   2.35
180 * * * * * * * *   *
45 W.16A วัง แจ้ห่ม ลำปาง 4.50 2.91 2.77 2.68 2.60 2.47 2.42 2.39 2.61 16.6 ลดลง   2.39
361 80.5 70.5 64.4 59.0 51.2 48.2 46.5 60.0   46.46
46 W.17 แม่สอย แจ้ห่ม ลำปาง 2.50 0.23 0.01 0.03 -0.03 -0.10 -0.13 -0.18 -0.02 3.1 ลดลง   -0.18
300 17.0 9.8 10.43 8.7 6.80 6.20 5.20 9.2   5.2
47 W.17A แม่สอย แจ้ห่ม ลำปาง 2.60 1.30 1.13 1.10 1.05 0.97 0.92 0.90 1.05   ลดลง   0.9
163 * * * * * * * *   *
48 W.18A แม่ต๋ำ เกาะคา ลำปาง 6.00 2.20 3.20 3.90 2.70 1.80 1.20 1.05 2.29   ลดลง   1.05
  * * * * * * * *   *
49 W.20 แม่ตุ๋ย เมือง ลำปาง 5.60 0.69 0.78 0.95 0.73 0.63 0.50 0.50 0.68 4.0 ทรงตัว   0.5
400 15.97 19.3 26.2 17.5 13.8 9.1 9.12 15.8   9.12
50 W.21 น้ำวัง เมือง ลำปาง 7.80 2.81 2.38 2.14 2.06 1.54 1.35 1.88 2.02 16.4 เพิ่มขึ้น   1.88
500 136.8 102.6 86.4 81.6 53.0 43.5 70.8 82.1   70.8
51 W.22 แม่จาง เกาะคา ลำปาง 3.50 1.40 2.15 2.55 1.58 1.07 0.88 0.70 1.48 29.6 ลดลง   0.7
361 84.3 228.0 228.0 109.3 46.8 31.3 20.3 106.9   20.3
52 W.25 น้ำวัง วังเหนือ ลำปาง 4.00 1.45 1.45 1.20 1.10 1.00 0.90 0.85 1.14 2.6 ลดลง   0.85
800 29.8 29.8 21.7 18.7 16.3 13.8 12.9 20.4   12.9
53 W.26 ห้วยแม่ต๋า แจ้ห่ม ลำปาง 2.90 0.27 0.29 0.37 0.28 0.40 0.26 0.25 0.30 1.1 ลดลง   0.25
207 1.78 2.02 3.18 1.90 3.69 1.66 1.54 2.25   1.54
54 Y.13A น้ำงาว งาว ลำปาง 6.50 1.28 1.23 1.20 1.19 1.15 1.15 1.15 1.19 1.2 ทรงตัว   1.15
500 8.20 6.95 6.20 6.00 5.20 5.20 5.20 6.14   5.2
53 Y.24 น้ำปี้ เชียงม่วน พะเยา 8.40                 0.0     -
50.0                   -
55 Y.24 น้ำปี้ เชียงม่วน พะเยา   3.27 3.28 3.26 3.18 3.15 3.13 3.11 3.20 * ลดลง   3.11
  18.3 19.2 17.4 11.0 9.5 8.50 7.50 13.1   7.5
56 Y.30 ห้วยโป่ง งาว ลำปาง 8.20 0.95 1.00 0.98 0.90 0.82 0.85 0.70 0.89 2.0 ลดลง   0.70
100 2.20 2.35 2.29 2.05 1.81 1.90 1.45 2.01   1.45
55 Y.31 น้ำยม เชียงม่วน พะเยา 10.00                       -
500                   -
56 Y.34 แม่หล่าย เมือง แพร่ 10.20                       -
120                   -
57 Y.36 น้ำควร ปง พะเยา 8.80                       -
500                   -
59 Y.38 แม่คำมี หนองม่วงไข่ แพร่ 6.00                       -
300                   -
60 Y.43 น้ำยม ลอง แพร่                        
                       
61 Y.44 แม่ต้า ลอง แพร่                        
                       
62 Y.45 แม่คำมี ร้องกวาง แพร่                        
                       
63 Y.46 แม่สวด บ้านหลวง น่าน                        
                       
64 Y.47 น้ำยม ปง พะเยา                        
                       
65 Y.48 แม่งิม ปง พะเยา                        
                       
60 N.49 น้ำยาว ปัว น่าน 9.20                 0.0     -
500                   -
61 N.65 น้ำยาว ท่าวังผา น่าน 6.40                 0.0     -
398                   -
62 N.75 น้ำว้า เวียงสา น่าน 10.00                 0.0     -
1400                   -
63 G.4 แม่กรณ์ เมือง เชียงราย 4.00                 0.0     -
100                   -
64 G.9 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 6.90                 0.0     -
200                   -
65 G.11 แม่ลาว แม่สรวย เชียงราย 6.00                 0.0     -
500                   -
66 I.6 น้ำแวน เชียงคำ พะเยา 8.70                 0.0     -
120                   -
67 I.14 น้ำอิง ขุนตาล เชียงราย 6.50                 0.0     -
400                   -
68 Kh.72 แม่คำ แม่จัน เชียงราย 3.60                 0.0     -
80.0                   -
69 Kh.89 แม่จัน แม่จัน เชียงราย 2.70                 0.0     -
70.0                   -
57 Y.31 น้ำยม เชียงม่วน พะเยา 10.00 2.48 2.47 2.20 2.00 1.99 1.96 1.72 2.12 1.5 ลดลง 1.72
3000 62.2 61.7 48.0 39.0 38.6 37.4 27.9 45.0 27.88
58 Y.34 แม่หล่าย เมือง แพร่ 4.00 2.06 2.12 2.10 2.08 2.03 2.02 2.02 2.06 2.2 ทรงตัว 2.02
300 6.50 9.50 8.50 7.50 5.00 4.75 4.75 6.64 4.75
59 Y.37 น้ำยม วังชิ้น แพร่ 11.00 5.15 6.20 6.70 6.30 5.20 4.60 4.10 5.46 25.7 ลดลง 4.10
1500 342.9 480.8 550.2 494.3 349.4 271.4 207.6 385.2 207.60
60 Y.38 แม่คำมี หนองม่วงไข่ แพร่ 6.00 1.60 1.60 2.00 1.98 1.64 1.60   1.74 6.2 ลดลง 1.60
280 10.0 10.0 31.5 30.3 12.0 10.0   17.3 10.00
61 N.13A น่าน เวียงสา น่าน 6.50 2.34 3.18 2.78 1.76 1.74 1.62 1.62 2.15 19.7 ลดลง 1.62
1506 330.6 503.6 416.0 220.8 217.2 195.6 195.6 297.1 195.60
62 N.49 น้ำยาว ปัว น่าน 4.50 1.75 1.95 1.86 1.77 1.65 1.65 1.65 1.75 2.9 ทรงตัว 1.65
490 13.50 24.5 19.2 14.5 9.6 9.55 9.55 14.3 9.55
63 N.65 น้ำยาว ท่าวังผา น่าน 5.00 1.05 1.03 1.05 1.03 1.00 0.93 0.93 1.00 6.2 ลดลง 0.93
280 20.3 18.8 20.3 18.8 16.7 13.0 13.0 17.3 12.96
64 N.75 น้ำว้า เวียงสา น่าน   3.13 3.88 3.28 3.00 3.10 3.00 3.00 3.20   ลดลง 3.00
  123.4 190.1 136.1 113.3 121.0 113.3 113.3 130.1 113.28
65 G.9 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 5.00 1.48 1.40 1.38 1.35 1.30 1.30   1.37 4.5 ทรงตัว 1.30
250 15.42 12.3 11.6 10.6 8.9 8.92   11.3 8.92
66 G.11 แม่ลาว แม่สรวย เชียงราย 5.00 1.46 1.36 1.17 1.07 0.96 0.82 0.78 1.09 10.6 ลดลง 0.78
350 55.3 50.0 40.5 35.5 30.4 24.8 23.2 37.1 23.20
67 KH.72 แม่คำมี แม่จัน เชียงราย 5.00 1.73 1.60 1.53 1.47 1.45 1.43 1.40 1.52 10.2 ลดลง 1.40
190 24.6 21.3 19.7 18.4 17.9 17.5 16.8 19.5 16.80
68 KH.89 แม่จัน แม่จัน เชียงราย 2.20 0.95 0.90 0.90 0.85 0.85 0.85 0.77 0.87 15.0 ทรงตัว 0.77
60 10.95 9.74 9.74 8.59 8.59 8.59 6.95 9.02 6.95