ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

พิมพ์รายงานอธิบายสีของข้อมูล


ฝนเล็กน้อย
ฝนปานกลาง
ฝนหนัก
ฝนหนักมาก
รายงานสภาพน้ำฝน ภาคเหนือตอนบน

ค้นหาวันที่
ที่ ชื่อสถานี ที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด ฝนสูงสุด/วัน ปริมาณฝน-มม.(วันที่) เฉลี่ยรายสัปดาห์ อยู่ในเกณท์
อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ จันทร์
15
พ.ค.
2561
16
พ.ค.
2561
17
พ.ค.
2561
18
พ.ค.
2561
19
พ.ค.
2561
20
พ.ค.
2561
21
พ.ค.
2561
ลุ่มน้ำปิง
1 อ.เวียงแหง ม่วงป๊อก เวียงแหง เชียงใหม่
100.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2 อ.เชียงดาว เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
200.4
0.0
0.0
2.8
5.5
4.0
1.4
2.0
3 เขื่อนแม่งัด เขื่อนแม่งัด แม่แตง เชียงใหม่
123.6
0.0
0.0
0.0
0.8
0.0
0.0
0.1
4 ฝ่ายแม่แฝก ฝ่ายแม่แฝก แม่แตง เชียงใหม่
73.4
0.0
0.0
0.0
3.2
2.2
2.8
1.2
5 ฝายแม่แตง แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่
138.4
0.0
0.0
0.0
4.2
1.5
0.0
0.8
6 อ.แม่ริม แม่ริม แม่ริม เชียงใหม่
136.2
0.0
0.0
0.0
22.2
3.2
7 สชป.1 ทุ่งโฮเต็ล เมือง เชียงใหม่
130.0
11.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.7
8 อ.สันทราย อ.สันทราย อ.สันทราย เชียงใหม่
72.5
0.0
0.0
4.2
0.0
0.0
0.0
0.6
9 อ.พร้าว(นาเม็ง) อ.พร้าว อ.พร้าว เชียงใหม่
125.0
0.0
0.0
0.0
9.0
11.1
6.0
3.7
10 อ.สะเมิง อ.สะเมิง อ.สะเมิง เชียงใหม่
86.2
0.0
0.0
0.0
11.2
22.5
0.0
4.8
11 อ.จอมทอง อ.จอมทอง อ.จอมทอง เชียงใหม่
77.5
0.0
0.0
0.0
8.3
3.2
0.0
1.6
12 อ.แม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่
68.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
13 อ.ฮอด อ.ฮอด อ.ฮอด เชียงใหม่
86.9
0.0
0.0
0.0
4.2
2.5
0.0
1.0
14 อ.อมก๋อย(P.64) อ.อมก๋อย อ.อมก๋อย เชียงใหม่
86.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ลุ่มน้ำกวง
1 เขื่อนแม่กวง หัวงานฯ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
277.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2 บ้านห้วยแก้ว บ้านห้วยแก้ว สันกำแพง เชียงใหม่
145.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3 บ้านร้องวัวแดง บ้านร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่
190.0
9.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.3
4 อุตุลำพูน อ.เมือง อ.เมือง ลำพูน
92.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ลุ่มน้ำแม่ทา
1 อ.แม่ทา แม่ทา แม่ทา ลำพูน
127.0
0.0
13.8
0.0
11.7
21.0
0.0
6.6
ลุ่มน้ำลี้
1 อ.ลี้ ลี้ ลี้ ลำพูน
101.1
0.0
0.0
0.7
3.0
0.0
0.0
0.5
2 อ.ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน
180.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3 P.76 แม่อีไฮ ลี้ ลำพูน
88.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ลุ่มน้ำวาง
1 ทุ่งหลวง ทุ่งหลวง แม่วาง เชียงใหม่
111.4
0.0
0.0
0.0
3.3
0.0
0.0
0.5
2 ขุนวาง ขุนวาง แม่วาง เชียงใหม่
100.4
0.0
0.0
0.0
6.7
1.0
3 บ้านสบวิน(P.82) สบวิน แม่วาง เชียงใหม่
144.7
0.0
0.0
1.2
19.7
32.8
2.0
8.0
ลุ่มน้ำวัง
1 อ.วังเหนือ อ.วังเหนือ อ.วังเหนือ ลำปาง
125.0
0.0
0.0
0.0
8.8
4.2
9.4
3.2
2 W.16A บ.ไฮ แจ้ห่ม ลำปาง
151.8
0.0
0.0
0.0
0.3
0.0
2.3
0.4
3 เขื่อนกิ่วลม กิ่วลม เมือง ลำปาง
166.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ลุ่มน้ำยม
1 อ.ปง ปง ปง พะเยา
181.3
0.0
0.0
72.0
0.0
0.0
0.0
10.3
2 อ.เชียงม่วน เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา
115.7
0.0
10.0
20.0
0.0
0.0
0.0
4.3
3 อ.งาว งาว งาว ลำปาง
134.6
0.0
0.0
10.0
0.0
0.0
0.0
1.4
4 ร้องกวาง ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
81.4
0.0
5 Y.20 บ.ห้วยสัก สอง แพร่
182.5
0.0
0.0
4.5
3.4
12.5
0.0
2.9
6 Y.1C บ.น้ำโค้ง เมือง แพร่
192.2
0.0
0.0
0.0
12.0
4.1
0.0
2.3
ลุ่มน้ำน่าน
1 อ.เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระฯ เฉลิมพระฯ น่าน
115.9
0.0
18.2
16.5
0.0
14.3
0.0
7.0
2 อ.ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน
250.0
0.0
16.0
17.2
0.0
85.8
0.0
17.0
3 อ.เชียงกลาง เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน
170.2
0.0
2.0
22.1
0.0
16.5
0.0
5.8
4 อ.สองแคว สองแคว สองแคว น่าน
308.6
0.0
1.4
54.7
0.0
50.6
0.0
15.2
5 อ.ปัว ปัว ปัว น่าน
200.0
0.0
16.5
67.7
4.9
32.5
0.0
17.4
6 อ.ท่าวังผา ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน
150.0
0.2
59.5
58.0
0.0
37.6
0.0
22.2
7 อ.สันติสุข สันติสุข สันติสุข น่าน
103.2
0.0
0.0
44.3
5.6
0.0
0.0
7.1
8 N. 1 ต.ไชยสถาน เมือง น่าน
96.5
0.0
0.3
23.7
22.5
0.0
0.0
6.6
ลุ่มน้ำกก
1 อ.เวียงป่าเป้า เวียงป่าเป้า เวียงป่าเป้า เชียงราย
203.0
0.0
6.0
3.0
5.0
5.0
0.0
2.7
2 อ.แม่สรวย แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย
122.0
0.0
19.1
28.3
16.7
0.7
0.0
9.3
3 ฝายแม่ลาว ฝายแม่ลาว แม่สรวย เชียงราย
179.6
0.0
16.7
11.8
2.8
0.2
9.6
5.9
4 G.8 บ.สันทรายหลวง อ.เมือง เชียงราย
151.3
0.0
73.5
26.3
36.6
8.5
4.6
21.4
ลุ่มน้ำอิง
1 ฝายกวาง บ.ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา
205.0
0.0
0.8
54.4
7.8
7.5
0.0
10.1
ลุ่มน้ำสาละวิน
1 SW . 5A บ.ท่าโป่งแดง บ.ท่าโป่งแดง แม่ฮ่องสอน
162.9
0.0
0.0
0.0
0.5
0.0
0.0
0.1
2 อ.ปาย อ.ปาย อ.ปาย แม่ฮ่องสอน
50.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3 อ.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
57.0
0.0
0.0
0.0
4.3
0.0
0.0
0.6
4 อ.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
80.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0