ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

ข้อมูลปริมาณน้ำฝน
15 นาที

(Click 07391 สำนักชลประทานที่ 1 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ to open or save)

อ.เมือง จ.เชียงใหม่
1. 73100 บ้านฝายกวาง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
2. สถานี N.42 บ้านหาดข้าวสาร ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
3. 07391 สำนักชลประทานที่ 1 อ.เมือง จ.เชียงใหม่
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
4. 07731 P.64 ต. ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
5. 07751 P.65 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
6. 07810 สถานีบ้านทุ่งหลวง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
7. 17081 สถานี P.42 อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
8. 17181 สถานี P.76 อ.ลี้ จ.ลำพูน
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
9. 16330 สถานี W.16A บ้านไฮ อ..แจ้ห่ม .ลำปาง
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
10. 40151 แม่น้ำยม(Y.1C) อ.เมือง จ.แพร่
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
11. 40111 แม่น้ำยม(Y.20) อ.สอง จ.แพร่
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
12. 20111 สถานี(SW.5a) อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
13. 28032 สถานี อ.นาน้อย จ.น่าน
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
14. บ้านเวียงแหง ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่